Dynamis forfattere

ben-aharon-foto

Yeshayahu Ben-Aharon (f.1955 i Israel) er en inter-nasjonalt kjent åndsforsker, sosialaktivist og filosof. Han har inngående kjennskap til Husserls fenomenologi, som han skrev sin doktor-avhandling om, post-strukturalistisk og post-moderne filosofi, kunst og naturvitenskap, inkludert goetheanistisk vitenskap. Ben-Aharon har grunnlagt Kibbutz Harduf i Israel, Israeli Sivil Society (ICS), han var medstifter av Globalt Nettverk for Tregrening (GlobeNet3) og har startet Global School of Spiritual Science og Global Event College.

Ben-Aharon har utgitt The Spiritual Event of the 20th Century. (1993) (Svensk oversettelse: 1900-talets andliga händelse), The New Experience of the Supersensible (1995), America’s Global Responsibility (2004), The Event in Science, History, Philosophy & Art (2011), Cognitive Yoga. (2016) og Cognitive Yoga, how a book is born, Jerusalem: The Mission of the Hebrew People to the Spiritual Biography of Humanity og The Twilight and Resurrection of Humanity. The History of the Michaelic Movement since the Death of Rudolf Steiner.  Dynamis har utgitt Åndsvitenskap i det 21. århundre av Ben-Aharon. Se mer på YBA sin hjemmeside her.

 

Georg Kühlewind (1924-2006) var en ungarsk ku%cc%88hlewind_georg_fotofilosof, forfatter og meditasjonslærer som virket i tradisjonen til Rudolf Steiners antroposofi. Han vokste opp med sterk interesse for musikk og psykologi, og før krigen studerte han klassisk filologi og gresk mytologi hos den kjente filologen og myteforskeren Karl Kerényi. Under andre verdens-krig var han internert i flere konsentrasjonsleirer. Etter krigen studerte han kjemi, som han også underviste i ved universitetet i Budapest. I en alder av 55 lot han seg pensjonere for å vie all sin tid til å undervise i meditasjon, antroposofi og erkjennelse

Han skrev en rekke bøker på tysk og reiste mye rundt i verden, der han foreleste og holdt workshops og seminarer innen meditasjon, psykologi, epistemologi, barns utvikling, antroposofi og esoterisk kristendom. Hans opprinnelige navn var György Székel, men da han begynte å utgi bøker i det kommunistiske Ungarn, tok han pseudonymet Georg Kühlewind. Dynamis har utgitt Oppmerksomhet og hengivelse. Vitenskapen om jeget, og Helbredelse i lyset. Evangelienes fortellinger om helbredelse av Georg Kühlewind. Se mer på Kühlewind foundation hjemmeside.