Litt om oss

Dynamis er en frittstående ideell forening, som ble stiftet 2. juni i 2015. Foreningen er opprettet for å kunne virkeliggjøre initiativer innen kunst, filosofi og spiritualitet. 

Ordet «dynamis» kommer fra gresk, og betyr mulighet/potensialitet, kraft, evne. Det er et viktig begrep blant annet i Aristoteles’ filosofi, hvor det står i motsetning til «Energeia», som betyr aktualitet eller virkelighet. Dynamis er også et hierarki i antroposofiens kosmologi. Begrepet dynamis, mulighet, kraft, kan ses både som et prinsipp og en positiv erklæring: Utgangspunktet for Dynamis er at verden er uferdig, at vi mennesker er uferdige, og at denne uferdigheten, potensialet, utgjør selve det menneskelige i oss. Dette potensialet rommer muligheten for tilblivelse, for å bli noe annet, for å være i utvikling. Å oppleve denne foranderligheten ser vi ikke på som en trussel mot vår eksistens; den er tvert imot noe som beriker og utvider den med nye evner, forutsatt at vi leter etter det som enda ikke har blitt til, det frøaktige i livet.

Foreningen Dynamis er eier av Dynamis forlag og domenet Dynamis-oslo.